جوایز

جستجو متاسفانه هیچ موردی یافت نشد
Image

جشنواره 7 سال همراهی

برندگان هفته پنجمرضا بگی

0913XXX9285

24 میلیون تومان

حمزه فرمانی

0933XXX1685

240 هزار تومان کیف پول

عبدالغفار عیدانی

0916XXX0920

240 هزار تومان کیف پول

مرتضی حسن پور

992XXX5954

240 هزار تومان کیف پول

-----

0913XXX8603

240 هزار تومان کیف پول

-----

0914XXX8462

240 هزار تومان کیف پول

پروانه لطفی

0937XXX4577

240 هزار تومان کیف پول

محمدرضا  نقاش

0935XXX2407

240 هزار تومان کیف پول

برندگان هفته چهارممحمد رمضانی

0919XXX5606

24 میلیون تومان

مهلا نوحی

0993XXX1131

240 هزار تومان کیف پول

محمد شاهی

0935XXX4251

240 هزار تومان کیف پول

آرزو میرزاپور

0901XXX4289

240 هزار تومان کیف پول

-----

0903XXX2468

240 هزار تومان کیف پول

آرزو کلکوهی

0933XXX9911

240 هزار تومان کیف پول

-----

0990XXX7107

240 هزار تومان کیف پول

-----

0911XXX2987

240 هزار تومان کیف پول

برندگان هفته سومرضا قنبریان

0912XXX9002

24 میلیون تومان

علی سلیمی

0902XXX8807

240 هزار تومان کیف پول

عزیزاله دهستانی

0911XXX9089

240 هزار تومان کیف پول

حمیدرضا طالع زاده

0915XXX9624

240 هزار تومان کیف پول

سیده رقیه رهبرکومله

0936XXX6303

240 هزار تومان کیف پول

جواد مومنی

0903XXX2126

240 هزار تومان کیف پول

بهنام حمیدی

0912XXX1481

240 هزار تومان کیف پول

لعیا نعیمی

0903XXX1483

240 هزار تومان کیف پول

برندگان هفته دوممصطفی آقایی

0917XXX7512

24 میلیون تومان

فرشته تاجی

0990XXX6382

240 هزار تومان کیف پول

علی کاظم لو

0905XXX2782

240 هزار تومان کیف پول

میلاد درستکار

0917XXX6314

240 هزار تومان کیف پول

فتح اله کاظمی

0914XXX8972

240 هزار تومان کیف پول

ادریس علی پور

0938XXX0697

240 هزار تومان کیف پول

فرهاد شاکر

0912XXX4011

240 هزار تومان کیف پول

اسما حیاتی

0919XXX6359

240 هزار تومان کیف پول

برندگان هفته اولمائده بیات

0991XXX5460

24 میلیون تومان

سعید شاملی

0912XXX5026

240 هزار تومان کیف پول

مرتضی چرخ آبنوس

0915XXX7393

240 هزار تومان کیف پول

مسعود بهرامی

0938XXX7924

240 هزار تومان کیف پول

نصرت ترک زاده

0913XXX3501

240 هزار تومان کیف پول

صفرعلی محمدی

0919XXX7078

240 هزار تومان کیف پول

آریا حاتم خانی

0910XXX5569

240 هزار تومان کیف پول

سعید رسولی

0990XXX2700

240 هزار تومان کیف پول

Image

جشنواره جام الماس

برندگان هفته چهارم

بازه 23 تا 29 مردادراضیه گودرزی

0938XXX3321

اندورید باکس

سعید حاجی پور

0921XXX6359

گوشی سامسونگ A51

سید طاها منصوری

0913XXX2924

لپ تاپ

حمیده فیضی

0919XXX0931

کنسول بازی PS5

سید محمد شجاعی

0935XXX5813

400 میلیون ریال

محمدجواد یارایی

0922XXX2103

10 میلیون ریال

-----

0910XXX4662

10 میلیون ریال

فاطمه حاجیان

0914XXX1245

10 میلیون ریال

زیبا دوشنبه زاده

0936XXX0382

10 میلیون ریال

معصومه جعفری

0919XXX1542

10 میلیون ریال

حامد خدابنده

0915XXX4217

10 میلیون ریال

کوروش قزی

0939XXX3872

10 میلیون ریال

سمانه قلعه ایی

0918XXX7456

10 میلیون ریال

محمدرضا پورمحمدی

0913XXX0231

10 میلیون ریال

فاطمه نادرعلی

0990XXX8816

10 میلیون ریال

برندگان هفته سوم

بازه 16 تا 22 مردادمحمدکریم ساریخانی

0911XXX5122

اندورید باکس

محمدعلی سعادتی

0930XXX7073

گوشی سامسونگ A51

عادل شریزادی

0914XXX6216

لپ تاپ

غلامحسن آزادی

0938XXX7530

کنسول بازی PS5

رضا عزیزی

0903XXX7260

400 میلیون ریال

کامبیز مباشری

0915XXX7347

10 میلیون ریال

ایمان محمدی

0916XXX0780

10 میلیون ریال

سید حمیدرضا ملکی

0914XXX9030

10 میلیون ریال

حسین مروجی هرندی

0913XXX8033

10 میلیون ریال

مجتبی احمدی

0912XXX7608

10 میلیون ریال

حسین نظرزاده

0935XXX7245

10 میلیون ریال

-----

0919XXX8725

10 میلیون ریال

عبدالناصر کرد

0915XXX3653

10 میلیون ریال

بابک ریحانی

0915XXX1530

10 میلیون ریال

-----

0938XXX5267

10 میلیون ریال

برندگان هفته دوم

بازه 9 تا 15 مردادسیده کبری عنبری

0911XXX1786

اندورید باکس

رقیه حبیبی

0990XXX3092

گوشی سامسونگ A51

علی کرمی

0917XXX7818

لپ تاپ

عرفان کاکاوند

0905XXX3656

کنسول بازی PS5

-----

0915XXX4631

400 میلیون ریال

حمید جهان شاهلو

0937XXX1645

10 میلیون ریال

حبیب اله صحنه

0911XXX2301

10 میلیون ریال

هداد رحمتی شکال گرابی

0911XXX2074

10 میلیون ریال

مهدی سعید سروبابایی

0919XXX0393

10 میلیون ریال

کبری تیموری

0913XXX0474

10 میلیون ریال

سیامک شاطویی میلان

0914XXX8294

10 میلیون ریال

صادق یوسفی

0915XXX4772

10 میلیون ریال

حسین انتظاری

0939XXX4158

10 میلیون ریال

میثم بیگدلو

0910XXX0565

10 میلیون ریال

غلامرضا آذین

0921XXX5124

10 میلیون ریال

برندگان هفته اول

بازه 2 تا 8 مردادیوسف امجدی

0912XXX7641

اندورید باکس

سیدعلی قاسمی

0936XXX0752

گوشی سامسونگ A51

مریم محمدی

0913XXX4413

لپ تاپ

-----

0922XXX4236

کنسول بازی PS5

علیرضا محمدی

0930XXX7705

400 میلیون ریال

موسی الرضا انصاری

0915XXX5565

10 میلیون ریال

سعید صباغ

0912XXX4105

10 میلیون ریال

احمدرضا غری

0991XXX9755

10 میلیون ریال

میثم رمضانی

0910XXX1462

10 میلیون ریال

علیرضا پورشیوا

0902XXX0090

10 میلیون ریال

معصومه تاج فیروزه

0905XXX4818

10 میلیون ریال

الهه درویشی

0935XXX8811

10 میلیون ریال

وحید دژاوات

0916XXX8393

10 میلیون ریال

محمد باقری

0990XXX0422

10 میلیون ریال

اسحاق محمودی

0919XXX2218

10 میلیون ریال

Image

اختتامیه جشنواره 7 بیست چهاری برنده باش!

علیرضا شهپریان

0913XXX8785

گوشی سامسونگ A51

فرنوش ویز شفرد

0921XXX5107

گوشی سامسونگ A51

علیرضا یگانه راوند

0936XXX6157

گوشی سامسونگ A51

مجید طالبی

0938XXX9928

گوشی سامسونگ A51

مهدی جمال

0935XXX4358

گوشی سامسونگ A51

Image

جشنواره 7 بیست چهاری برنده باش!

برندگان هفته بیستم - کارت به کارت

بازه 22 تا 28 خردادروح اله ملایی

0912XXX1009

محمد غلامنژاد

0939XXX8848

مسعود اسحاقی نژاد

0938XXX7791

افسانه حسن زاده

0902XXX2511

گوهر ملایی

0936XXX5862

-----

0913XXX2099

پیام طیبی

0919XXX3448

-----

0914XXX9993

وحید سلیمانی شکرآباد

0916XXX0563

فاطمه رمضانپور

0917XXX1727

برندگان هفته نوزدهم - شارژ و بسته اینترنت

بازه 15 تا 21 خردادمسعود رجبی

0919XXX4926

مهدی رجبی

0922XXX4925

-----

0935XXX1399

-----

0901XXX2895

هادی جاوید

0910XXX9954

میثم علیزاده

0936XXX4385

میثم جامعه ای

0939XXX8239

رضا عزیزی

0903XXX7260

علیرضا گلی

0930XXX9554

سعید یعقوبی

0901XXX6795

برندگان هفته هجدهم - قبض

بازه 8 تا 14 خردادشهلا پاشای

0930XXX2954

سمیه رجبی فرد قوام آبادی

0917XXX8402

اصغر ترابی

0912XXX2642

سید فاطمه کلانتری

0902XXX9129

مجتبی مقدسی

0938XXX7909

احسان طاهری

0910XXX3861

محمد ته کر

0933XXX4082

زهره عبدی

0919XXX8851

حدیثه پازکی

0913XXX6405

حمید کیمیا کنارسری

0930XXX9084

برندگان هفته هفدهم - قبض

بازه 1 تا 7 خردادمحمود صادقی نژاد

0933XXX5224

نازنین علیپور

0911XXX0237

اکرم طلاییان

0912XXX3615

معصومه بگری

0918XXX0859

فاطمه کریمی

0938XXX3319

-----

0910XXX0546

معین فراهانی

0912XXX2633

میکائیل خروش

0901XXX0744

بابک عبدمعبودی

0911XXX8827

امیر خسروجردی

0938XXX1577

برندگان هفته شانزدهم - کارت به کارت

بازه 25 تا 31 اردیبهشتاسدالله آبسالان

0917XXX9688

جواد درویشی

0903XXX1817

-----

0992XXX8254

فرزانه اسحاقی نژاد

0917XXX5945

زهرا ابدل

0913XXX6397

مظفر محمدی

0939XXX7639

-----

0990XXX9491

فاطمه کردلو

0993XXX0383

جعفر استاد

0918XXX0337

اصغر منصوری

0937XXX0030

برندگان هفته پانزدهم - شارژ و بسته اینترنت

بازه 18 تا 24 اردیبهشتعبدالنبی چنانی

0910XXX3283

​-----

0991XXX8947

خاور چراغی

0901XXX5437

کشور کریم کشته

0910XXX0894

رضا بابایی فر

0912XXX8841

سید نبی کلانتری

0918XXX8239

-----

0938XXX3342

مهدی خوروش

0936XXX8170

سید نرگس طاهری

0912XXX7901

ابوالقاسم عابدی

0917XXX2811

برندگان هفته چهاردهم - کارت به کارت

بازه 11 تا 17 اردیبهشتالله کرم علیزاده

0917XXX3734

​جواد درویشی

0992XXX6322

اشرف عباسی

0917XXX4329

مجتبی پورپاشا

0914XXX8754

یعقوب صادق نژاد

0916XXX8127

علیرضا زیدی

0915XXX9205

-----

0903XXX9494

مجید عبدال محمودآبادی

0913XXX4060

محمد استاد

0918XXX0120

محمدرضا محمدی فرد

0990XXX6011

برندگان هفته سیزدهم - قبض

بازه 4 تا 10 اردیبهشتمبینا ناطق

09921XXX756

​خدیجه جعفری

09210XXX519

اسماعیل جعفری

09220XXX401

بهنام زارعی

09390XXX908

پیمان ترابی

09332XXX681

زهرا ترابی

09391XXX453

معصومه جعفری

09198XXX542

مریم کریمی

09334XXX651

زهره فراهانی

09190XXX634

محمد وفایی پور

09305XXX617

برندگان هفته دوازدهم - قبض

بازه 21 فروردین تا 3 اردیبهشترویا تمجید

0914XXX7103

​لیلا حسن رضایی

0939XXX1396

ایمان عشوری

0915XXX8240

علی ترابی

0918XXX9852

الیاس جعفری

0901XXX0584

محمد بابایی فر

0905XXX2391

-----

0913XXX2128

محمدرضا آزادی

0912XXX5856

تیمور بابایی فر

0912XXX9482

لایق محمودی

0918XXX8912

برندگان هفته یازدهم - شارژ و بسته اینترنت

بازه 21 تا 27 فروردینشقایق کهن دامانی

0911XXX3515

​علی بابایی فر

0912XXX2991

نقی پارسنگ

0933XXX2880

نینا پورعلی

0933XXX9103

محمدامین عابدی

0938XXX5657

ابولفضل عابدی

0937XXX3022

سید احترام کلانتری

0912XXX6678

عرفان بدخشان آقا علی

0933XXX9283

فریده شجاعی

0911XXX8922

علی اصغر یوسفی مجد

0901XXX9402

برندگان هفته دهم - کارت به کارت

بازه 14 تا 20 فروردینعارف حسینی

0914XXX2602

​خسرو امیری

0937XXX1365

یدالله زنگنه

0990XXX2269

علی مبارکی

0914XXX2935

محمد بیات

0901XXX0313

مهران مرادزاده

0913XXX8110

امین مرادزاده

0913XXX5853

سعید تیمار

0919XXX5011

فائزه ابراهیمی

0910XXX3831

-----

0913XXX7656

برندگان هفته نهم - شارژ و بسته اینترنت

بازه 6 تا 13 فروردینعلی حسن زاده ارمی

0901XXX6941

​علی الله وردی زاده

0914XXX8577

فرزاد سیف الله بیگی

0930XXX1514

مهسا قدیمی

0901XXX3667

علیرضا جمالی

0913XXX2072

وحید ترابی

0938XXX6777

-----

0992XXX5015

علی همت نادری

0937XXX0601

حسین علیایی نژاد

0990XXX4495

محمدرضا مرادی

0937XXX6043

برندگان هفته هشتم - شارژ و بسته اینترنت

بازه 30 اسفند تا 6 فروردینصادق محمدپور

0911XXX0094

​محمد امین عابدی

0917XXX0590

زینب استواره

0911XXX1849

زهرا حسن زاده

0935XXX1680

-----

0914XXX9078

حسین پارسنگ

0911XXX4985

-----

0914XXX9018

علی فلاحی کوچک سرایی

0935XXX4718

-----

0918XXX0626

علی خالدی

0913XXX8300

برندگان هفته هفتم - قبض

بازه 23 تا 29 اسفندحامد ستایش حد

0914XXX0109

​میثم جعفری

0913XXX4878

حسین استی خسروشاهی

0914XXX7818

محمدرضا شیردل

0919XXX9553

سینا خواجه وند

0991XXX3009

عبدالغفور مصطفایی

0912XXX0415

حسین خدابنده

0912XXX5029

امید مودوتی

0912XXX6558

زهرا محبی

0912XXX4612

سید رحمان رضوی

0913XXX9335

برندگان هفته ششم - شارژ و بسته اینترنت

بازه 16 الی 22 اسفندعلیرضا کرمدار

0938XXX1877

​حسن دریس

0910XXX9693

محیا شیخی

0930XXX8752

لیلا ابراهیمیان

0914XXX4412

-----

0937XXX6181

-----

0918XXX4681

رسول صدری زاده

0914XXX0018

روح اله مهدئی

0933XXX7626

راضیه کارگزاری

0917XXX7441

مصطفی نیک فلاح

0936XXX1287

برندگان هفته پنجم - کارت به کارت

بازه 9 الی 15 اسفندقاسم باقرلو

0905XXX1030

حامد مختاری

0901XXX4811

-----

0912XXX6028

اعظم ابراهیم زاده

0901XXX5364

فاطمه سواری

0903XXX6858

نینا بیت سیاح

0901XXX0112

آرش یرلی

0937XXX1605

اصغر نوروز تمر

0933XXX9865

زینب حیاتی

0917XXX2749

جواد درویشی

0917XXX4635

برندگان هفته چهارم - قبض

بازه 2 الی 8 اسفندفاطمه زائری

0916XXX1321

رضا قهرمانی

0902XXX2393

محمد پوررضایی

0935XXX7311

امین ناطق نوجهده

0938XXX1034

سعید باقری

0911XXX0136

-----

0933XXX6420

ناصر فرج زاده

0930XXX9944

امیرحسین رضازاده

0935XXX6430

میر وحید سعیدی

0912XXX0938

شعیب نجف

0912XXX1561

برندگان هفته سوم - شارژ و بسته اینترنت

بازه 25 بهمن الی 1 اسفند-----

0914XXX1454

محمود حیاتی

0917XXX2673

محمد جواد شیخی

0938XXX4840

رضا آزاد

0910XXX5062

نیلوفر احمدی خوب

0913XXX2622

معصومه رحیمی

0935XXX2816

مهدی محبی

0936XXX5167

محمدرضا افشاری

0919XXX5082

فاطمه احمدی

0914XXX0560

ظاهر صدری زاد

0912XXX2035

برندگان هفته دوم - کارت به کارت

بازه 18 الی 24 بهمنآرزو نوروزی

0912XXX6048

فرهاد رحمتی

0918XXX5336

تقی بیت سیاح

0902XXX6981

مظفر محمدی توریگی

0930XXX3434

-----

0990XXX8871

هاشم اکبری

0914XXX1428

علیرضا فرجی

0917XXX2385

نرگس غیاثی

0938XXX7001

احمد بلوچی

0915XXX5873

قدرت قشری

0914XXX6561

برندگان هفته اول - شارژ و بسته اینترنت

بازه 11 الی 17 بهمنعلی آزادجعفرلو

0990XXX2886

عارف قربانی اسرمی

0935XXX1500

قربان حسن زاده ارمی

0903XXX0149

پرستو بیرالوند

0912XXX7910

اصغر امیرآبادی

0918XXX5185

ابوالفضل عابدی

0937XXX3029

ابوالفضل نبی لو

0936XXX6128

عزیزالله عظیمی

0912XXX2794

محمد احمدی

0937XXX2024

بهزاد عظیم نژاد

0933XXX1502

Image

جشنواره عجیبِ‌هفت میلیارد ریالی

برندگان آذر تا 15 دی 99

زهرا حسن زاده

0935XXX1282

جواد سفلائی

0937XXX5255

برندگان آبان 99

مصطفی یزدان منش

0915XXX6026

رضا پناهی

0936XXX4155

Image

جشنواره قبض طلایی

0911XXX0136

0915XXX1021

0935XXX3705

0912XXX2292

0914XXX3917

0918XXX1686

0914XXX7500

0912XXX7752

0913XXX9231

0935XXX2081

0911XXX9037

0913XXX9350

0914XXX2505

0930XXX3993

0903XXX5169

0911XXX5203

0912XXX1229

0912XXX9346

0914XXX5562

0912XXX7451

0938XXX5878

0910XXX4644

0912XXX1344

0912XXX3487

0916XXX5008

0918XXX0048

0935XXX7522

0936XXX5318

0917XXX6395

0912XXX6902

0930XXX3832

0912XXX1700

0901XXX0188

0937XXX1868

0916XXX7196

0901XXX6755

0903XXX8037

0905XXX2265

0911XXX0954

0911XXX9410

0911XXX8011

0912XXX3129

0919XXX3577

0922XXX3620

0990XXX0768

0993XXX9986

0916XXX7793

0914XXX5204

0917XXX0167

0912XXX4833

Image

جشنواره تولد 6 سالگی 724

حسن حق گو

0919XXX9094

امیر بتشرهانی

0938XXX9862

امیر معینی

0915XXX1808

علی غلامی

0901XXX5331

محمدعلی دهقانی

0922XXX4236

زهرا قدیانلو

0921XXX3436

Image

جشنواره عجیببِجیب

برندگان هفته نهم

علی رنجنبر

0911XXX0013

محمدحسین دهستانی

0915XXX5612

معصومه عبدالملکی

0918XXX4102

برندگان هفته هشتم

-----

0913XXX6758

سعید دلاوری

0930XXX3737

اکبر صیامی

0914XXX3846

برندگان هفته هفتم

فاطمه اسلامی

0936XXX4648

سید محمدجواد محمدی نسب

0913XXX8695

حیدرعلی اسماعیلی

0939XXX6390

برندگان هفته ششم

-----

0919XXX7871

سیامک پاشایی

0914XXX7627

حسن جشن آبادی

0915XXX1522

برندگان هفته پنجم

شیرزاد قادرپور

0930XXX5443

محمد سیوندی

0913XXX0924

احمد نقدی

0938XXX2275

برندگان هفته چهارم

حسین شکیبا

0939XXX5462

-----

0916XXX6040

سهیلا حیدرنژاد

0939XXX9774

برندگان هفته سوم

حسین مهدِور

0902XXX4050

محمد جلال وند

0919XXX2475

غلامرضا رضایی نصیر

0912XXX5245

برندگان هفته دوم

رسول مومنی فرد

0919XXX5676

محمود رضی

0912XXX0270

سمیره داوودی

0910XXX1081

برندگان هفته اول

علی بابا احمدی

0913XXX2765

مهدی اسدی

0936XXX5282

حسین مردانی تودشکی

0918XXX2189

Image

جشنواره پول توجیبی

برندگان اردیبهشت 99

احمد امینی

0912XXX5638

مهران حمزه

0903XXX7784

حسین بنی اسدی

0913XXX9896

مهدی صادقیانی

0936XXX9979

احمد ظاهری

0937XXX5683